حفظ حریم شخصی

اطلاعات شخصی کاربران محترم  همواره نزد سایت حفظ خواهد شد. این اطلاعات در اختیار مدیر سایت بوده و هیچگاه در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت . فقط در صورت مشاهده  تخطی از طرف کابران اطلاعات آنان به پلیس فتا جهت پیگری ارایه خواهد شد.